Close

Projek Akan Datang

Berikut adalah kos menaik taraf pembangunan infrasturuktur Pusat Pendidikan Al-Hidayah Ipoh :-

NO PECAHAN PERBELANJAAN KOS (RM)
1 Pusat Sumber 270,000.00
2. Menaik Taraf Bilik Guru SRAH 50,000.00
3. Makmal Sains SMAH 64,000.00
4. Pondok Wakaf 16,000.00
Jumlah keseluruhan 400,000.00