Close

Zakat Tahunan

  • Bahawa saya dengan ini membayar zakat
  • (Dengan Perkataan)
  • Resit rasmi zakat MAIPk akan diserahkan dalam masa 14 hari dari tarikh bukti pembayaran diterima.